EstructuresInstal·lació Plaque Alveolars

La instal·lació de plaques alveolars és la manera més ràpida, neta i econòmica per la construcció d’un forjat.